Bröder får böter för att de eldade däck

Tomelilla Artikeln publicerades

Två bröder som tillsammans köpt en gård i Tomelilla kommun har dömts till vardera 3 000 kronor i böter för miljöbrott.

Fastigheten de köpt är en före detta jordbruksfastighet som stått obebodd länge. Brödernas planer var att renovera byggnaderna och röja på tomten. Där fanns bland annat hundratals däck som de senare tänkt köra till återvinningen. Men de började med att röja undan buskage och rensade ur förråden. De hittade fälgar och annat metallskrot i jorden som de drog upp tillsammans med trädrötter. De sorterade bort metallskrotet och samlade ihop resten av skräpet i en stor hög som de satte eld på.

Någon som sett att det brann kallade på Räddningstjänsten som ryckte ut. Men ena brodern tyckte att han kunde släcka själv med vatten och sen hälla över jord med hjälp av en lastare.

Magnus Malmström, miljöinspektör, som via polisen fått rapport om branden åkte till fastigheten för att inspektera stället. Och han kunde då konstatera att det fanns rester av fälgar och däck på brandplatsen.

Han tog prov på askan och skickade till analys som visade att den var kraftigt förorenad av bly, kadmium och zink.

Tingsrätten, som dömde bröderna för miljöbrott, menar att det är ställt utom allt tvivel, utifrån proverna på askan, att bröderna bland annat eldat däck på fälg och därigenom orsakat att det släppts ut ämnen i mark, vatten och luft, som kan medföra föroreningar, av bland annat bly, kadmium och zink, som är skadliga för människor, djur och växter.

Bröderna förnekar att de lagt däck på elden och de kan inte förklara hur de hamnat på brandplatsen.