Brösarpsborna fyllde matsalen

Tomelilla Artikeln publicerades

Det var knappt att stolarna räckte till, när omkring hundra Brösarpsbor vällde in i skolans matsal för att lyssna på kommunpolitikernas visioner och diskutera byns framtid.

Det hade nog behövts en kyrka trots allt för att rymma alla de bybor som strömmade till på tisdagskvällen, när det var dags för det omtalade politiker­mötet, som i sista stund hade flyttats från kyrkan till skolans matsal.

Men det var nog tur att det inte hölls någon andakt, för tiden var knapp och frågorna stora.

Fem framtidsfrågor stod på agendan: cykelled till Kivik, nybyggnation, egenlagad mat i skolan och på äldreboenden, turistbyrå samt hur Brösarpsföräldrarna ska förmås att välja Kastanjeskolan för sina tonåringar.

– Utöver en saklig, vettig debatt vill vi räta ut en del frågetecken, knuffa saker i rätt riktning och driva igenom våra önskemål, förklarade Jerker Ottosson från arrangerande byagillet.

Alla fullmäktigepartier var på plats, utom Sverige­demokraterna, som av oklar anledning valt att avstå.

Cykelled

Efter en inledande presentation av sydostleden, en planerad cykelled från Växjö till Simrishamn via Brösarp, drog utfrågningen i gång.

Varje politiker fick en minut på sig per fråga att föra fram sina ståndpunkter. Sedan vidtog frågor från åhörarna under cirka tio minuter, med korta svar från politikerna.

Medan YA var på plats hann cykelleden till Kivik avhandlas.

Alla politiker var rörande överens om att den ska byggas. Stötestenen var snarare exakt var och hur. Alternativen till sträckning är många.

Britta Berg (V) menade att väg 9 kan göras om enbart till en cykelväg och att biltrafiken kan ledas ett annat håll. Torgny Larsson (S) var inte lika extrem, men förordade i alla fall en sträckning längs väg 9.

– Det är bra för pendlingen, bra för befolkningen, bra för miljön och bra för näringslivet. Cykelvägen har högsta prioritet från 2013, sade han.

Daniel Wilby (MP) påpekade det han skulle komma att säga fler gånger under kvällen, att planerna inte ska smidas på kommun­huset och sedan gå på samråd till byborna, utan tvärtom.

Behov av bostäder

Behovet av fler bostäder i byn för framför allt unga och äldre var också alla överens om. Men även där handlade mycket om hur. Ekonomin sätter käppar i hjulet, konstaterades det från podiet.

– Ska vi göra detta kan vi inte räkna med en privat entreprenör, utan vi får låta Österlenhem göra det. Men det kräver politiskt mod och framtidstro för att våga göra detta, sade Anders Ahlbäck (FP).

Magnus Björkman (M) höll inte med:

– Det kan visst finnas privata aktörer som är intresserade, och jag tycker att vi ska låta dem göra det i första hand. Kommunen har inte möjlighet att ta för stora risker.

När YA smet ut ur mat­salen var debatten fortfarande i full gång.