Den nordöstra delen av fastigheten Tryde 53:1 är igenväxande äppelodling. Bakom äppelridån finns sedan öppen odlad mark.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant