Driften är att vilja förstå

Tomelilla Artikeln publicerades

I maj slutar miljöpartiets Lotta Hedström sitt ordförandeuppdrag i Svenska Afghanistankommittén. Under åren har hon gjort sex resor till det krigshärjade landet och även om biståndsarbetet tar tid har trots allt en del förändrats till det bättre.

– Min tid som ordförande har gått ut, men jag kommer vara kvar som medlem och engagera mig på andra sätt, säger Lotta Hedström som på torsdagskvällen blivit inbjuden av Andrarums byalag för att berätta om sina erfarenheter i SAK.

2014 är året då ledordet är ”Transition”, och då Afghanistan ska ställa om säkerheten efter att de internationella styrkorna drar sig från landet.

– Det kommer att bli en enorm utmaning, för som det är nu klarar man inte det, säger Lotta Hedström.

Otroligt vackert

Trots landets komplexa situation, efter över 30 år av olika krig, visar biståndsarbetets resultat att envist arbete och ömsesidig dialog, på så lika villkor som möjligt, lönar sig.

Och Lotta Hedström säger att även om man mest hör om allt elände så skulle hon lika gärna kunna visa otroligt vackra bilder av natur och landskap.

Det är dock ingen tvekan om att det afghanska livet speciellt på landsbygden är enormt traditionsstyrt och att hälften av befolkningen består av barn under 15 år.

– Kvinnor har väldigt låg status, det är därför som utbildning är så viktigt. Om man inte kan läsa så kan man heller inte göra så mycket åt sin situation och det handlar om ett utvecklingsproblem när kvinnor inte är med i samhället. En av de största insatserna är därför att få barn att gå i skolan. Det går heller inte att understryka hur viktigt det är med mödra- och barnhälsovård.

Svårt att förstå

Organisationen är oberoende av partitillhörighet och det tror Lotta Hedström är anledningen att man lyckats behålla sin position i 30 år. Lika svårbegripliga som de olika krigen är, lika svårbegripliga är alla olika internationella styrkor som ska skydda landet åt afghanerna.

– Det har lett till att de är misstänksamma mot internationell inblandning. De ser bara uniformerna, utan att veta vilken insatsstyrka som ligger bakom.

Talibanrörelsen, som från början bringade ordning och reda i landet, är även den komplex och kan delas upp i fyra falanger.

– Vi har de lokala, de kriminella, de internationella och de jag kallar taliban deluxe, det vill säga de stenrika saudiaraberna. Man kan alltså inte dra alla över en kam. Befolkningen är också indelad i många olika folkslag och det är mycket tjafs dem emellan vilket vi också fått jobba med inom organisationen.

Igenkända

Efter 30 år känner afghanerna igen ”Swedish commitee” och SAK-emblemet. När Lotta Hedström listar framgångarna handlar det om att fler går i skolan, samt bättre bashälsovård och infrastruktur däribland internet. Det har också genomförts val, landets egen media är på hugget och miljontals minor har röjts. Bland motgångarna finns det faktum att situationen inte blivit bättre trots tolv år av militära insatser, rättsäkerheten är ett jätteproblem och det finns stora områden som står utanför regeringens kontroll med krigsherrar som mobiliserar.

– Biståndsarbete måste bygga på acceptans och förtroende. Det har hjälpt mycket att vi inte gömt oss bakom vapen utan varit ute bland människor och jobbat. Att 99 procent av våra 6 000 anställda består av afghaner har också varit avgörande för arbetet.