Ergonomi är inte bara att ställa in en stol

Tomelilla Artikeln publicerades

Hennes mål är att arbetstagarna ska trivas på sina jobba, att höja frisknärvaron och på köpet få ner arbetsgivarnas kostnader för sjukskrivningar. Och för att nå resultat använder hon sig av MELBA, ett speciellt bedömningsinstrument.

Iris Svensson är ergoterapeut med ett nystartat företag, Eiscon, i Tomelilla.

Hon har en tjusig våning på bottenplan i Liljegrens vandrarhem men det är inte där hon tar emot sina kunder, hon åker ut till företagen.

– Det första jag gör är en analys av arbetsplatsen. Och det handlar om att titta på allt från miljö, arbetsredskap till den mentala hälsan, säger Iris Svensson.

Just nu jobbar hon med en arbetsplatsanalys på Polykemi i Ystad där antalet förslitningsskador ökat. Hon kollar samtliga företagets yrkeskategorier och deras olika kompetenser.

– I analyserna jag gör utgår jag naturligtvis från våra arbetsmiljölagar vi har idag, säger Iris Svensson. De fysiologiska förutsättningarna är ju så olika och därför är det extra viktigt att framhäva det som är bra. Ett sätt att försöka öka frisknärvaron är att, rekommendera arbetsgivaren att ge anställda utbildning. Ett exempel är att lära sig använda rätt lyftteknik. Det vet jag har varit till stor hjälp för många som lyfter 8 ton per dag. Andra möjligheter till förbättring för personalen är att placera skrivbordet rätt i rummet, att kontrollera ljus och ljud och inte minst ventilation.

Iris Svensson samarbetar med sjukgymnaster och läkare och tillsammans utbildar de samordnare och arbetsledare på företag.

– Ergonomi är så mycket mer än att bara ställa in en stol och höja ett skrivbord, säger Iris Svensson som i sin verksamhet använder sig av något som heter MELBA.

Det är ett bedömningsinstrument som enligt Iris Svensson används mycket ute i Europa. Och det går ut på att jämföra arbetsplatsens krav med arbetstagarens kompetens.

– Jag har bott i Tyskland tidigare och där använde jag det flitigt, säger hon och tycker att det vore något som kanske både rekryteringsföretag, arbetsförmedlingen och försäkringskassan skulle titta närmare på. De skulle utifrån MELBA kunna se var en sjukskriven eller arbetslös person hör hemma. Och jag är inte främmande för att utbilda personer som vill använda MELBA.

Iris Svensson använder sig också av IDA, ett instrument som kan mäta reaktionsförmågan och problemlösnings förhållande, till exempel tålamod, hos människor. Och det är ett standardiserat instrument.

– Jag tycker om att arbeta med människor och i Tyskland jobbade jag bland annat med psykiskt funktionshindrade med mål att rehabilitera och få ut dem på arbetsmarknaden. Det tyckte jag mycket om.

Iris Svensson tycker att hon haft stor hjälp av Nyföretagarcentum när hon startade sitt företag, likaså har hon genom Facebook kontaktat olika nätverk och "sålt in" sin verksamhet.

När Iris Svensson inte jobbar spelar hon golf och åker gärna runt i hela Sverige och testar olika banor. Och vid sin sida har hon då maken och sin lilla hund Chanel.

– Jag tycker om att vara ute, säger hon. Och på vintern åker vi gärna skidor. I år ska vi till Dolomiterna.