Exploatering av jordbruksmark dröjer

Tomelilla Artikeln publicerades

Det tilltänkta nordöstra industriområdet i Tomelilla läggs i malpåse. Till glädje för oppositionsrådet Leif Sandberg (C), som helst vill att marken även fortsättningsvis används till jordbruk.

Inför kommunstyrelsens senaste möte hade planarkitekt Malin Hading begärt en tydligare prioritering av de cirka 20 planändringar och detaljplaner som ligger på planenhetens bord, för att därigenom kunna effektivisera arbetet under det nästkommande halvåret.

I samband med det kom diskussionen om det planerade nordöstra industriområdet upp på nytt. Det är tänkt att ligga vid den norra utfarten, på marken där det årligen förs upp en ny halmskulptur (i år en traktor med tippande vagn).

Leif Sandberg (C) har länge velat skydda området från exploatering, medan andra politiker har velat skynda på utvecklingen.

Nu ser det ut som om den förre slutligen har vunnit diskussionen. Kommunstyrelsen beslutade nämligen att klassa om det norra industriområdet från ”Prio B”, aktiva planer som man arbetar med när tid ges, till ”Prio C”, vilande planer. Förespråkarna för en uppgradering till ”Prio A”, planer med högst prioritering, fick se sig slagna.

– Jag har tjatat om detta några gånger. Nu hoppas jag att vi har fått bort diskussionen helt och hållet. Den marken är en av kommunens allra bästa jordbruksmarker. Vi måste trygga livsmedelsproduktionen, säger Leif Sandberg.

Han understryker att han hade haft en annan inställning om det hade varit ont om annan industrimark att exploatera, men så är inte fallet.

– Eftersom vi har så många andra områden att välja mellan ska vi inte bygga just där. Det är bättre att vi bygger vid Svamparondellen.

Framöver ska kommunstyrelsen se över planprioriteringarna två gånger om året.