Felräkning i budgetunderlag – över 12 miljoner fattas

Tomelilla Artikeln publicerades
Foto: Ulrika Wangel

På grund av ett räknefel i underlagen för nästa års budget för Tomelilla kommun måste mycket i budgetarbetet göras om. Det fattas över 12 miljoner – vilket lär leda till både besparingar, sänkta mål och minskad buffert, uppger kommunalråd Leif Sandberg (C).

Sedan i våras har politikerna i kommunens ledning och i de olika nämnderna arbetat med att ta fram ett budgetförslag för 2019 - som sedan ska klubbas vid fullmäktiges sammanträde i slutet av november.

Men nyligen upptäcktes något som kom som en kalldusch – på grund av ett räknefel i de underlag som man haft som utgångspunkt i budgetarbetet, så har man räknat med bortåt 13 miljoner för mycket till nästa år, berättar Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det handlar om 12,67 miljoner kronor. Det är mycket som måste göras om nu.

Exakt var och när det räknats fel är inte klarlagt ännu, uppger Leif Sandberg – som säger att felet lär ha varit med redan i underlagen i våras, när politikerna började göra de första förberedelserna.

Då utgår man bland annat från beräkningar av hur mycket skatteintäkter och statsbidrag av olika slag som kommunen beräknas få under det kommande året, säger Leif Sandberg.

– Det har sannolikt räknats fel på förvaltningsnivå. Min gissning är att det kan röra sig om beräkningar av skatteutjämning och välfärdsmiljarderna - i statsbidragssystemen alltså.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i slutet av oktober se över vad som kan göras. Och enligt Leif Sandberg kan det bli aktuellt med både besparingar, att man minskar sänker målet om 1,5 procents överskott i resultatet, och att man minskar avsättningen till bufferten för oförutsedda händelser till ett minimum.

– Det kan också finnas möjlighet att eventuellt få fram reavinster, säger Leif Sandberg – som hoppas att det ska gå att klara situationen utan generella besparingar inom nämndernas områden.

Oppositionsrådet Torgny Larsson (S) är bekymrad över den uppkomna situationen med tanke på att kommunen enligt honom lär få mindre utjämningspengar från staten i framtiden.

– Tidigare har vi gynnats av utjämningssystemet, men i och med att vi får fler yngre i kommunen kan det bli mindre pengar från staten framöver, säger Torgny Larsson.