Flera turer – kring överklagad 80-gräns: ”Märklig historia”

Tomelilla Artikeln publicerades
Väg 19 nära Svamparondellen - före hastighetssänkningen i höstas.
Foto: Sprisse Nilsson
Väg 19 nära Svamparondellen - före hastighetssänkningen i höstas.

Tomelillas överklagande av hastighetssänkningen på väg 19 blev avvisat för att det kommit in för sent. Men enligt kommunen beror den förseningen på felaktiga adressuppgifter i Trafikverkets egna handlingar. Nu verkar Trafikverket ha gjort en ny bedömning – hoppas kommunen.

”En mycket märklig historia”. Så beskriver kommunens kanslichef Johan Linander turerna kring kommunens överklagande av de nya hastighetsgränserna på väg 19.

Häromveckan landade ett brev från Trafikverket i kommunens brevlåda – ett brev som handlade om kommunens överklagande av Trafikverkets beslut om nya fartgränser på väg 19.

I skrivelsen förklarar Trafikverket att man tagit emot kommunens överklagande - men att man avvisar det eftersom det kommit in för sent.

I en aningen byråkratisk formulering meddelar Trafikverket vilken dag överklagandet kom in till myndigheten – och att överklagandetiden utifrån de regler som gäller om tillkännagivande av beslut då hade gått ut. Och därför avvisar den statliga myndigheten kommunens överklagande.

Men när YA ber kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) om en kommentar visar det sig att historien har ännu en vändning.

Kommunen anser nämligen att förseningen beror på felaktiga uppgifter hos Trafikverket själva, berättar Leif Sandberg för YA.

Det är kommunchefens kanslichef Johan Linander som skött korrespondensen med Trafikverket i ärendet.

Och enligt Johan Linander skickades överklagandet in i tid – men sedan tog brevet med överklagandet lång tid på sig innan det registrerades som inkommet hos Trafikverket.

Fördröjningen kan enligt Johan Linander bero på att den adress som Trafikverket själva uppgett på sin beslutshandling var felaktig - det postnummer som stod i adressuppgifterna i sidfoten på beslutet stämde nämligen inte.

Och efter en del korrespondens med en jurist på Trafikverket uppger Johan Linander att det nu verkar som Trafikverket ändrat sig, och anser överklagandet som inkommet - åtminstone är det så som kanslichefen – själv jurist – tolkar de kortfattade formuleringarna från juristen hos Trafikverket.

Bakgrunden till överklagande är att Tomelillas politiska ledning anser att hastighetssänkningen från 90 till 80 kilometer i timmen år en åtgärd som medför längre pendlings- och transporttider på Österlen – och att vägen istället borde åtgärdas.

Från Trafikverkets håll motiverar man sänkningen med att den är i linje med nollvisionen när det gäller antalet döda och svårt skadade i trafiken.