Företag vill provborra efter uran och vanadin på Österlen

Tomelilla/Simrishamn Artikeln publicerades
Provborrning i alunskiffer på Österlen för ett antal år sedan. Då var det Shell som ville undersöka hur mycket olja det fanns i skifferlagren.
Foto: Ulrika Wangel
Provborrning i alunskiffer på Österlen för ett antal år sedan. Då var det Shell som ville undersöka hur mycket olja det fanns i skifferlagren.

Ett brittiskt företag vill leta efter uran och vanadin inom flera tusen hektar på Österlen, enligt en ansökan till Bergsstaten.

Det var under fredagen som ett brev landade i postlådan hos Tomelilla kommun som fick kommunalrådet Leif Sandberg (C) att minst sagt hicka till – en ansökan om undersökningstillstånd för uran och vanadin.

Företaget Scandivanadium vill enligt ansökan göra undersökningar – bland annat i form av provborrningar och markundersökningar – efter uran och vanadin, ämnen som man sedan tidigare vet finns i alunskiffern på Österlen.

Det handlar om tre olika områden på sammanlagt bortåt 5000 hektar mark. Ett av områdena, hos Bergsstaten kallat Fågeltofta nr 1, omfattar drygt 700 hektar från Bontoftagården och skogen norr om Bondrum i nordväst, över Bondrum och Fågeltofta, och ytterligare någon kilometer i riktning sydost.

Det andra området, kallat Killeröd nr 1, som är det största med över 3500 hektar, sträcker sig från strax öster om Spjutstorp, runt hela Onslunda (själva byn ingår inte i området) över Listarumsåsen inklusive naturreservatet, och bort mot Smedstorps kyrka, Komstad och Listarum.

Det tredje området, Virrestad nr 1, ligger i Simrishamns kommun, från Komstad till strax väster om Östra Vemmerlöv. Scandivanadium Ltd, som står som sökande, är ett för två månader sedan nybildat brittiskt bolag med två aktieägare. Men det praktiska kring ansökan sköts via ett företag i Malå i Västerbottens län, Scott Geological AB.

Företaget uppger i ansökan att inverkan på allmänna intressen kommer ”i huvudsak att bestå i terrängkörning samt borrning. Vid transport av utrustningen kan viss skog behöva avverkas”. Företaget skriver också att man kommer att följa sedvanliga riktlinjer för prospekteringsarbeten när det gäller att kommunicera med de som berörs av arbetena.

Fakta

Bergsstaten

Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter.

Bergsstaten informerar också om lagstiftningen och om pågående prospektering och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänheten.

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU) men har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning.

Källa: SGU.se

Visa mer...