Gården kan hävas som byggnadsminne: ”Väldigt sorgligt”

Brösarp Artikeln publicerades
Foto: Mark Nordvall Hanlon

Vad som ska hända med den nerbrunna gården är en fråga för fastighetens ägare och försäkringsbolaget. Men även länsstyrelsens ord kan vara av en viss betydelse.

Södra Björstorps säteri, som byggdes på 1700-talet, klassades 1977 som byggnadsminne. Länsstyrelsens beslut motiverades med gårdens synnerligen höga kulturvärde. I beslutet konstaterar länsstyrelsen också att det särpräglade exemplet på en herrgårdsanläggning från 1700-talet saknar motsvarighet i övriga landet.

Nu står bara väggarna kvar.

– Det är väldigt sorgligt. Det är ju en del av vårt gemensamma kulturarv som försvunnit, säger Hanna-Gelotte Fernandez på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning.

Hon poängterar att det nu blir länsstyrelsen som får bedöma hur mycket av de kulturhistoriska värdena som brunnit upp.

”I flera fall har ägarna beslutat att återuppbygga husen. Då måste länsstyrelsen avgöra om byggnadsminnesmärkningen ska bestå”
Foto: Mark Nordvall Hanlon
Foto: Mark Nordvall Hanlon

– Det är inte första gången som byggnadsminnen brinner och i flera fall har ägarna beslutat att återuppbygga husen. Då måste länsstyrelsen avgöra om byggnadsminnesmärkningen ska bestå. I vissa fall har man kommit fram till att det som var kulturhistoriskt bevarandevärt är borta och då hävs byggnadsminnesförklaringen.

I andra fall har länsstyrelsen beslutat att husen fortfarande ska vara byggnadsminnen, men bara ändrat i skyddsföreskrifterna.

– Klart är i alla fall att länsstyrelsen inte kan kräva att ett byggnadsminne återuppbyggs. Det är en fråga för ägaren och försäkringsbolaget.