Han är engagerad i lantarbetarkamp i Afrika

Tomelilla Artikeln publicerades

I dagarna upphör GPP, ett globalt projekt mot kemiska bekämningsmedel.

– Jag är hoppfull vad gäller detta projekt, som pågått sedan 1997, säger Sven-Erik Pettersson, Tomelilla.

Han är pensionerad lantarbetare, men fortfarande engagerad i frågor som rör framför allt de afrikanska lantarbetarnas arbetsmiljö.

Intresset för miljöfrågor har han även kunnat odla som socialdemokrat på det lokala planet, såsom före detta vice ordförande och ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

– Jag har arbetat inom lantbruket i hela mitt liv, därav många år i det nu avsomnade lantarbetareförbundet, säger Sven-Erik Pettersson. För tjugo år sedan tog han initiativet till en studiecirkel för lantarbetare på Österlen. Ämnet var internationella frågor.

– Vi hade kontakt med lantarbetarnas organisation i Zimbabwe, och kunde åka dit tre veckor 1988.

Utbytet resulterade i att föreningen Badza bildades i Tomelilla (badza betyder "hacka" på shonapråket).

Varje år skickar föreningen pengar till skolbarn i Zimbabwe. I fjor skänkte man cirka 4 000 kronor, vilket motsvarar åtta månadslöner för en östafrikansk lantarbetare. – Vi fick Sida-pengar för att under tre år bedriva ett projekt som gällde de afrikanska lantarbetarnas arbetsmiljö, berättar Sven-Erik Pettersson.

Svenska Lantarbetareförbundet och LO-TCO:s biståndsnämnd startade 1997 det globala projektet GPP.

Lantarbetareförbund från Zimbabwe, Ghana, Uganda och Tanzania har deltagit i projektet. Att detta fått så stor uppbackning beror på att mer än tre miljoner lantarbetare och småbönder förgiftas varje år av kemiska bekämpningsmedel eller pesticider. Detta enligt statistik från bland annat FN.

Det finns omkring 440 miljoner anställda lantarbetare runt om i världen.

– Varje år dör omkring 100 000 lantarbetare av akut förgiftning från bekämpningsmedel, betonar Pettersson.

Han anser att kampen mot pesticider försvåras av språkliga hinder. Det är svårt att översätta vissa ord och uttryck, så att dessa kan förstås av alla.

Ibland kan det också vara svårt att finna lämpliga symboler som är internationellt gångbara. Sven-Erik Pettersson har själv gjort ett 50-tal resor till Afrika; han har haft intressanta och lärorika möten med kollegor i bland annat Tanzania, Uganda, Zimbabwe och Namibia.

För några månader sedan kom han hem från en resa till kryddön Pemba, utanför Tanzanias kust.

– Där står det still, på gott och ont. Jordbruket är omodernt, och internationella tullhinder försvårar exporten jordbruksprodukter. Därför finns det lantarbetare som inte fått sin lön på flera år, framhåller Sven-Erik Pettersson.

Han anser att länderna i Afrika behöver allt stöd de kan få för att kunna utvecklas i rätt riktning.Pontus Persson

0414-289 95

pontus.persson@allehandasyd.se