JO riktar kritik mot byggnadsnämnden

Tomelilla Artikeln publicerades

Att skylla sin passivitet på kommunens arbetssituation är inte godtagbart. Nu kräver Justitieombudsmannen att byggnadsnämnden genast prioriterar att utreda en närboendes klagomål mot två vindkraftverk i Äsperöd.

Den segdragna tvisten startade redan 2009 när en fastighetsägare påpekade att gjutningen av vindkraftverkets grundplatta påbörjats innan lägeskontroll gjorts, något som stred mot det beviljade bygglovet. Man påpekade även att säkerhetsavståndet till de två närmaste bostäderna var för kort.

I mars 2010 gav byggnadsnämnden ägaren till vindkraftverken en byggnadsavgift på 8 000 kronor eftersom bolaget inte följt nämndens beslut om lägeskoll före gjutning.

Överklagade

Den klagande grannen vände sig åter igen till byggnadsnämnden för att påtala att bygglovet inte följts när det gäller placering och totalhöjden för verken.

Ett halvår senare kom beslutet att det inte fanns något skäl att stoppa fortsatta arbeten, något som fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen i Skåne.

Inga åtgärder

Länsstyrelsen höll med om att placeringen inte hade följt bygglovet, och konstaterade 2011 att Tomelilla kommun inte gjort någon utredning av vilka konsekvenser detta får för den klagande grannen. Därför bollade man tillbaka ärendet.

Mellan september 2011 och december 2012 vidtog inte byggnadsnämnden några åtgärder alls, inte förrän JO begärde in yttrande påbörjades handläggning.

Handläggare slutat

Enligt byggnadsnämnden så har det hela berott på att den tidigare handläggaren slutat och allmän resursbrist. Man har också argumenterat att det finns anledning att vänta eftersom frågan om bullerolägenheter väntar på beslut från högre distans.

JO påpekar att det ändå inte är skäl nog att vänta med de andra klagomål som den boende skickat in och vill nu ha ett slutgiltigt avgörande.