"Kalkonbacon" inte vilseledande

Lunnarp Artikeln publicerades
Nu är det fritt fram för Ingelsta Kalkon att kalla sina kalkonprodukter för kalkonbacon, kalkonkassler och kalkonskinka.
Foto:Ya
Nu är det fritt fram för Ingelsta Kalkon att kalla sina kalkonprodukter för kalkonbacon, kalkonkassler och kalkonskinka.

Ingelsta Kalkon har rätt att kalla tre produkter för kalkonbacon, kalkonskinka och kalkonkassler. Efter en tvist med Livsmedelsverket ger nu förvaltningsrätten grönt ljus.

Hösten 2015 förbjöd Livsmedelsverket Ingelsta Kalkon AB att sälja kalkonprodukter med viss märkning. Livsmedelsverket hade tidigare fått in en anmälan från en kund i Helsingborg, och man tyckte att de tre produkterna kalkonkassler, kalkonskinka och kalkonbacon kunde vilseleda köparen.

Enligt Livsmedelsverket är termerna kassler, skinka och bacon strakt förknippade med gris, därför menade man att det finns en risk för förväxling. Men Ingelsta Kalkon AB överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Bland annat skrev företaget i sin överklagan att det framgår klart och tydligt att de aktuella produkterna består av kalkonkött, och att bolaget själva har ett intresse av att deras produkter inte ska förväxlas med motsvarande produkter av griskött.

Man säger också att den genomsnittlige konsumenten idag är medveten om och ställer högre krav på större variation på livsmedelsmarknaden samt att det finns en stor marknad av substitutionslivsmedel.

Kalkonkasslern som har saluförts sedan 2004, kalkonbacon sedan 2007 och kalkonskinkan sedan 2012, har aldrig tidigare lett till klagomål och företaget säger att Livsmedelsverkets process inte heller varit transparent, utan att beslutet kom utan förvarning och utan att ha gett dem rimlig tid att rätta sig.

Förvaltningsrätten går nu på Ingelsta Kalkons linje. I domen, som upphäver Livsmedelsverkets beslut, säger man att marknaden idag breddats avsevärt när det gäller utbudet av alternativ till de traditionella livsmedlen.

Ingelsta Kalkons vd Jörgen Svensson gläds åt beskedet och tycker att domen var bra utformad.

– Under förutsättningen att Livsmedelsverket inte överklagar beslutet så är vi glada. Så man kan säga att vi är försiktigt positiva, säger Jörgen Svensson.

Han påpekar att företaget inte vill lura någon utan att man är tydliga med sin information.

– Folk idag är så vana och det finns ju till exempel vegetariska köttbullar sedan länge.

Inte bara Ingelsta Kalkon påverkas av beslutet eftersom det även finns andra företag som saluför fågel på liknande vis.