Kåseholm fick sin slottsskylt

Tomelilla Artikeln publicerades

Efter en del juridiska turer står det numera en vägvisningsskylt till Kåseholms slott vid väg 19 – efter att ägaren Håkan Jeppsson bevisat för Bolagsverket att Kåseholm är just ett slott.

Det har kallats både gård, säteri, gods och slott genom åren.

Men nu har Håkan Jeppsson som för några år sedan köpte den omkring 200 hektar stora egendomen Kåseholm väster om Tryde efter en del juridiska vändor fått lov att kalla huvudbyggnaden för Kåseholms slott – ett namn som godkänts som verksamhetsnamn hos Bolagsverket.

Slottshotell

Det var när Håkan Jeppsson och hans hustru höll på att starta sin verksamhet med slottshotell som de först fick nej från Trafikverket till att sätta upp en skylt med texten ”Kåseholms slott”, efter att lantmäteriet haft synpunkter på användandet av ordet slott.

Det är ett ord som bör användas för byggnader med en tydligt kunglig anknytning, ansåg lantmäteriet.

Men de nya ägarna gav sig inte så lätt. Och det visade sig enligt Håkan Jeppsson att Trafikverkets nej i mångt och mycket berodde på en missuppfattning, nämligen att det skulle handla om en ortnamnskylt, inte en verksamhetsskylt som var fallet.

Namnet Kåseholms slott fick registreras hos Bolagsverket – men inte hur som helst.

– Vi fick skicka in bilder, ritningar och historik till Bolagsverket för att bevisa att det var ett slott, säger Håkan Jeppsson som också berättar att folk i Kåseholms omgivningar kallat huvudbyggnaden – vars äldsta delar är från 1600-talet – för slott sedan tidigare.

– Egendomen kallas för säteri, slottet är själva huvudbyggnaden.

Reklamskylt

Efter att Bolagverket sagt sitt mötte det enligt Håkan Jeppsson inte några hinder för Trafikverket att godkänna en vägvisningsskylt – som alls inte är samma sak som en reklamskylt när det gäller tillstånd.

– Vi behöver ju ha en skylt ute vid vägen för att våra hotellgäster ska kunna hitta, säger Håkan Jeppsson – som också anser att begreppet slott är något betydligt mer relativt än vad lantmäteriet tyckte:

– Det är ganska flytande om man tittar på det. Ska man vara väldigt strikt och gå enligt lantmäteriets definitioner finns det bara ett par kungliga slott i Skåne – men det finns ju många fler byggnader än så som kallas slott.