Kommunalråd rasar mot Shell

Tomelilla Artikeln publicerades

Ett hån mot de närboende.

Så säger kommunalråd Margith Svensson (M) om att Shell troligtvis inte kommer att utvinna gas i Hedeberga.

I går berättade YA om att Shell satt i gång provborrningarna i Hedeberga, men att man samtidigt inte tror att det blir någon gasutvinning på platsen.

Enligt informatören Henry Carlsson beror det delvis på platsen är för liten.

– Nu när vi provborrar tar vi upp en ganska liten plats. Skulle vi börja utvinna gas hade det krävts ett mycket större utrymme. Och då hade vi hamnat för nära bostadshusen.

Margith Svensson är starkt kritisk mot Shell.

– Jag är egentligen i avsaknad av ord. Här har vi kämpat för att slippa provborrningarna – och så säger Shell nu att det inte blir någon gasutvinning. Det är så beklämmande nonchalant.

Innan provborrningarna satte i gång var Margith Svensson och de närboende på ett möte med Shell. Där gjorde hon klart för sin ståndpunkt.

– Vi vädjade till Shell att tänka om. Vi sa att trakten inte passar för gasutvinning, bostadshusen ligger för nära Dessutom rinner en bäck bara ett femtiotal meter från borrplatsen.

– Men på mötet sa man att alla upptänkliga experter hade anlitats och att det inte skulle vara någon fara.

Enligt Henry Carlsson har Shell vetat hela tiden att platsen inte lämpar sig, men man ville ändå undersöka om det fanns möjlighet till gasutvinning.

– Jag tycker det tyder på maktfullkomlighet. Landskapet har inte ändrats och husen har inte förflyttats sedan man fattade beslut om borrningarna. Ändå går man vidare, säger Margith Svensson som håller på att formulera en skrivelse till miljöminister Anders Carlgren (C) om att minerallagen måste ändras.

– Alla partier i Tomelilla var rörande överens om att provborrningarna inte skulle tillåtas. Men som lagen är nu har kommunerna inget att säga till om.

Hon är också kritisk till att utvinning av fossilgas tillåts trots miljömålet att satsa på förnyelsebar energi.

– I Tomelilla jobbar vi på att få till en biogasanläggning. Fossilt bränsle är otänkbart för oss.