Korsningar ska hållas efter vid behov: ”Kommer se till att det blir gjort”

Smedstorp Artikeln publicerades
Gräset har vuxit sig högt vid många korsningar och skymmer sikten för bilister. Här ett exempel där väg 9 möter Bollerupsvägen häromdagen.
Foto: Emma Lawesson
Gräset har vuxit sig högt vid många korsningar och skymmer sikten för bilister. Här ett exempel där väg 9 möter Bollerupsvägen häromdagen.

Vägrenar slås normalt under juni månad. Men korsningar med skymd sikt ska underhållas när det behövs, uppger Ola Strömberg på Trafikverket.

Det är inte bara lantbrukarnas vall som växt utav bara den i år, utan även gräs och annan växtlighet längs vägarna – vilket gjort att sikten på en del håll inte är vad den brukar vara.

När det gäller vägrenar i Trafikverkets ägo generellt, så slås de enligt avtal med entreprenörerna första gången under juni månad, berättar Ola Strömberg, projektledare för Trafikverkets område Österlen.

”I år har det vuxit något otroligt”

– Våra entreprenörer är ute och jobbar med det för fullt. Men i år har det ju vuxit något otroligt, säger han.

När det gäller korsningar där sikten kan bli skymd gäller däremot enligt Ola Strömberg att entreprenörerna ska hålla efter vid behov året runt – oavsett om det handlar om snö på vintern eller växtlighet på sommaren.

När YA når honom är han ute på vägarna och har inte tillgång till exakta siffror eller läget för just väg 1550 där olyckan inträffade på tisdagen – men säger:

– Det finns vissa mått att följa där för när sikten anses skymd, och det är entreprenörens uppdrag att hålla koll. Vi kommer att se till att det blir gjort ifall det är så att det inte fungerat, säger Ola Strömberg.