Lade cancerframkallande asbest på väg

Tomelilla Artikeln publicerades

För att förstärka vägen till sitt fritidsjordbruk lade den enskilde näringsidkaren ut farligt avfall. Det var närmare bestämt mellan 10 till 15 kilo asbest, som är ett välkänt cancerframkallande ämne så nu får mannen böter på 25 000 kronor.

Genom sin handling har det funnits risk för att marken, vattenområdet eller grundvattnet förorenats även om handlingen begicks genom oaktsamhet.

Tingsrätten tycker att det är en förmildrande omständighet att näringsidkaren försökte ta bort det farliga materialet och endast bedriver verksamheten som fritidsjordbruk. Därför slipper mannen betala 50 000 kronor.