Långdragen rösträkning i Tryde

Tomelilla Artikeln publicerades
Kanslichefen Johan Linander är tillförordnad kommunchef då Helena Berlin är på semester.
Foto: Ulrika Wangel
Kanslichefen Johan Linander är tillförordnad kommunchef då Helena Berlin är på semester.

Inte förrän framåt fyratiden på morgonen var kommunvalsrösterna i distriktet Tryde-Ullstorp-Övraby räknade. Till nästa val kan det finnas anledning att se över valkretsindelningen, menar kanslichefen Johan Linander.

Vid valet 2014 var de sista rösterna i kommunalvalet i Tomelilla räknade vid cirka 01.45.

Efter valet i söndags tog det ännu längre tid.

Först framåt fyratiden på morgonen var rösträkningen klar i Tryde-Ullstorp-Övraby – ett stort valdistrikt som omfattar Tryde och landsbygden sydost, söder och väster om Tomelilla.

– Det finns anledning att se över valkretsindelningen till valet 2022, säger kommunens kanslichef Johan Linander.

 

Enligt honom är problemet en kombination av en stor valkrets – med 1950 röstberättigade, i kombination med högt valdeltagande och en del otydliga röster. Valförrättarna det handlar om var rutinerade, säger Johan Linander.

– Mitt råd har varit att lägga osäkra röster åt sidan till onsdagsräkningen, istället för att man ska försöka lösa saker direkt när man börjar bli trötta.

Hur många röster som återstår, och vilken effekt de eventuellt kan ha på mandatfördelningen efter räkningen av onsdagsrösterna, återstår att se.

– Onsdagsrösterna omfattar bland annat utlandsröster, och där har det i tidigare val varit en tendens att det varit många borgerliga röster, säger Johan Linander.