Massprotest mot Pipers vindkraftplaner

Tomelilla Artikeln publicerades

Kommunen har fått in drygt hundra protester mot de vindkraftverk som Högestad & Christinehof tillsammans med HS Kraft planerar att bygga i Tjörneröd och Brostorp.

I ett gemensamt utskick har 92 grannar och naturgäster också skickat sina synpunkter till Tomelilla och Sjöbo kommun, samt länsstyrelsen. Det handlar inte bara om namnlistor utan en tjock lunta där var och en skrivit hur just den upplever planerna.

"Som boende i området vill vi framföra att vi inte önskar vindkraftverk i området. Kraftverk passar inte in i landskapet och inte i våra liv" skriver man i det inledande brevet och poängterar att landskapets höga natur- och kulturvärden, artrikedom samt rikedom på tystnad skulle hotas.

Som YA skrivit om tidigare vill Högestad Christinehof fideikommiss bygga tre vindkraftverk i Tjörneröd mellan Bontofta och Ludaröd. Närmsta täta bebyggelse är Eljaröd som ligger drygt två kilometer bort. Vinkraftverken har en höjd på omkring 200 meter, vilket innebär att de skulle bli bland de högsta i Sverige.

Kulturarbetare

Bland insändarna finns många kulturarbetare som vill stötta människorna i bygden.

"Det måste vara möjligt att finna en plats för vindkraften som inte skär in i en så fantastisk biotop som fått skydd", "Jag brukar skryta med att den här delen av Skåne skulle ha varit exploaterad och uppstyckad om inte stora marker hade ägts av en så unik markägare som Carl Piper" och "HS Krafts text om att vindbruksparken bara skulle störa enstaka jägare och en och annan förbipasserande vandrare är som ett hån mot mig och alla andra som bor nära" är bara några av synpunkterna. Någon citerar till och med Astrid Lindgren "Om man är mycket stark, måste man också vara mycket snäll".

Det är Högestads styrelse och HS kraft som bett berörda skicka in sina synpunkter, häromdagen gick tidsfristen för inlämningen ut. Nu ska synpunkterna utvärderas och bestämmer man sig för att gå vidare med planerna är nästa steg kommunens klartecken till projektet.