Meandrar och musslor firades

Tomelilla Artikeln publicerades

Festföremålet själv var tyst som en – mussla. Men många förde den tjockskaliga målarmusslans talan när det under onsdagen var invigning av den återskapade slingrande Fyleån.

Med Fyledalsmått mätt var det en enorm folkmassa på plats vid ån under onsdagseftermiddagen– folk från länsstyrelsen, forskare, naturvänner, politiker, markägare, journalister, grannar, godsanställda, och flera busslaster sexåringar från Lindesborgsskolan i Tomelilla.

Bland talarna på den officiella invigningen av det flera år långa projektet – att återställa åns ursprungliga slingrande lopp och återinplantera den hotade målarmusslan – fanns till exempel Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande, och landshövding Margareta Pålsson.

Charlotte Lindström, kommunekolog i Tomelilla, gav ett historiskt perspektiv och citerade tidningsartiklar från tidigt 1900-tal om fiskdöd i Nybroån.

Projektledaren Ivan Olsson, som håller i det EU-finansierade vattenvårdsprojektet Unio Crassus for Life, berättade om den tjockskaliga målarmusslans funktion både som markör för god vattenkvalitet – och som aktiv vattenrenare:

- En mussla kan filtrera 40 liter vatten per dygn. De är små minireningsverk, de rackarna.

Carl Piper från Högestad & Christinehof tackade alla inblandade och berättade om det mångåriga arbetet med naturen i dalen:

- Fyledalen är för mig full av drömmar som efterhand uppfyllts. Gladan är säkrad, grodorna har återkommit, örnar häckar. Det fyller oss i familjen med glädje.

Lindesborgsskolans förskoleklasser avslutade med sin teaterföreställning Målarmusslans magi – baserad på en hel termins projektarbete – och fick äran att utföra den praktiska delen av invigningen, med riktiga målarmusslor och en sång till den i sig själv tystlåtna musslans ära som slutkläm.

På lördag blir det fler aktiviteter för att fira målarmusslan, för alla som vill veta mer och passa på att se Fyledalen i sin vackraste grönska – se faktarutan.