Miljonregn över hotad målarmussla

Tomelilla Artikeln publicerades

Med hjälp av 30 sköna miljoner ska vattenkvaliteten i Fyledalen och Klingavälsån förbättras. Den tjockskalige målarmusslan är nyckeln för att projektet ska lyckas.

– Det känns väldigt positivt och man kan säga att pengarna kommer från himlen medan åtgärderna kommer underifrån, förklarar projektledare och biolog Ivan Olsson.

Det tog ett år att skriva ansökan så när beskedet från EU kom var glädjen stor.

- Det handlar ju om en enorm process med konkurrens från hela Europa.

Det femåriga LIFE-projektet startar 2012 och hälften finansieras via EU-kommisionen, 25 procent av Naturvårdsverket och en fjärdedel av Länsstyrelserna samt Karlstads universitet. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Jönköping, Blekinge, Östergötland, Sörmland och Karlstads universitet. För alla regionerna ska nära fem miljoner euro delas ut, av dem går alltså 70 procent till Skåne.

- Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljön för ett stort antal utrotningshotade arter. Kan vi få den tjockskalige målarmusslan att trivas kommer det att generera bonuseffekter för en rad andra arter, säger Ivan Olsson.

Det är genom tre faser som man hoppas att projektet ska bli en succé.

- Första fasen innebär fysiskt arbete för då ska vi gräva om den dikade ån och göra den slingrigare, sedan fyller vi åfåran med sten, död ved och grus för att på så sätt skapa en större variation av livsmiljöer.

Allt kommer att ske i samförstånd med markägare, och det är även tänkt att skolor och andra krafter ska bli delaktiga. Eftersom musslan är helt borta gäller det sedan att odla upp den, något som kommer att ske vid Hemmestorps mölla vis Klingavälsån.

- Det kommer att bli spännande eftersom det aldrig gjorts tidigare.

Musslans barn är en parasitlarv som fäster sig på fiskars gälar. Där växer den sig större genom att suga näring för att sedan släppa och fästa sig i botten av ån.

- Vi vet inte ens vilken sorts fisk den föredrar, så det handlar om spjutspetsforskning som skall till, säger Ivan Olsson entusiastiskt.

I det tredje stadiet ska man satsa på information som ska göra att projektet överlever i framtiden.

- Det är viktigt, för det är ju inte lönt att satsa på åtgärder om det inte har en längre effekt. Det gäller att engagera markägarna och förvalta ån även efter projektets slut.

Eftersom Skånes vatten har dålig kvalitet gäller det att åstadkomma en förändring så fort det bara går.

- Varje vatten har sin unika problembild och det vi gör nu kommer att ge effekt om tidigast tio år. Men vi måste ju börja någon gång.