Hastighet sänks trots högljudda protester

Tomelilla Artikeln publicerades
På måndag 20 november träder nya hastighetsgränser i kraft på väg 19. De befintliga 90-sträckorna får 80 i stället, som här söder om Svamparondellen väster om Tomelilla.
Foto:Sprisse Nilsson
På måndag 20 november träder nya hastighetsgränser i kraft på väg 19. De befintliga 90-sträckorna får 80 i stället, som här söder om Svamparondellen väster om Tomelilla.

Tomelillas och Ystads kommuner och flera andra instanser som yttrat sig har varit starkt kritiska mot Trafikverkets planer på att sänka 90-gränser till 80 på väg 19. Men Trafikverket ändrar sig inte – från och med måndag är det 80 som gäller.

En sänkning från 90 kilometer i timmen till 80 räddar liv och är ett led i arbetet med visionen om noll dödade i trafiken, förklarar Trafikverket som nu trots kritik från bland annat kommuner i Sydöstskåne beslutat att från den 20 november ändra hastighetsgränserna på väg 19 så att nuvarande 90-skyltar ersätts med 80-skyltar.

Av de instanser som yttrat sig om planerna, så har lite mer än hälften varit negativa till en sänkt hastighetsgräns – däribland Tomelilla kommun och även Ystads kommun.

Från kommunernas håll har man betonat att väg 19 är viktig både ur sydöstskånskt och ur nationellt perspektiv, och poängterat att det vore bättre om Trafikverket i stället satsade på att förbättra trafiksäkerheten så att nuvarande hastigheter kunde behållas.

Men i en skrivelse där Trafikverket kommenterar de inkomna synpunkterna, så förklarar verket att de sänkta hastigheterna är en del i den av riksdagen beslutade "nystarten av nollvisionen", och att trafiksäkerheten går före tillgängligheten.

Fram till 2025 ska hastigheten sänkas på totalt 425 mil vägar av den aktuella typen i Sverige, vilket enligt Trafikverkets beräkningar ska spara sju människoliv om året.

När det gäller åtgärder, som kommunerna vill ha, hänvisar Trafikverket till att det är Region Skåne som ger riktlinjerna för Trafikverket. I den nu aktuella planen, till 2025, finns inga fler åtgärder för väg 19 med.

Att hastigheten sänks på nästan hela väg 19 mellan Ystad och Kristianstad förlänger körtiden mellan Ystad-Nöbbelöv (där väg 19 möter E22 sydväst om Kristianstad) med omkring 4,4 minuter, enligt Trafikverkets beräkningar.

Även kollektivtrafiken på sträckan påverkas i viss mån, konstaterar Trafikverket i sina egna kommentarer till de ändrade hastighetsgränserna.

Men den ekonomiska utvecklingen i ett område behöver, enligt Trafikverkets syn på saken, inte påverkas negativt av minskad tillgänglighet på grund av sänkta väghastigheter.

I ett resonemang i slutet av skrivelsen menar Trafikverket (med hänvisning till en akademisk studie) att minskad tillgänglighet kan ge försämrad arbetsmarknad – men också "nya affärsmöjligheter" på längre sikt.

Och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det, hävdar Trafikverket, ofta vara mer motiverat att sänka hastigheten i stället för att investera i säkerhetsåtgärder, för vägar med låg trafik.

Trafikverket planerar också för nya fartkameror på väg 19:s norra del, bland annat i höjd med rastplats Piraten/Brösarps station. Men inga nya kameror är planerade söder om Brösarp, åtminstone inte under 2018, uppger Kristina Johansson på Trafikverket.

– Vi tar sträckor med stora mängder trafik och fortkörningar först. Det är mer trafik norr om Brösarp.