Planer på 200 meter höga vindkraftverk

Tomelilla Artikeln publicerades

Högestad & Christinehof vill tillsammans med HS Kraft AB bygga tre stycken vindkraftverk i skogen vid Tjörneröd, mellan Ludaröd och Bontofta. Verken är tänkta att ha en totalhöjd på som mest över 200 meter.

Som YA tidigare i år berättade arbetar Högestad & Christinehof vidare med planerna på att producera vindel.

Nu har planerna tagit ännu ett steg, och tillsammans med vindkraftföretaget HS Kraft vill företaget bygga en vindbrukspark i Tjörneröd, som ligger i skogarna väster om Fågeltofta och Eljaröd, ungefär mellan Bontofta i söder och Ludaröd i norr.

205 meter höga

De tre vindkraftverken ska enligt den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram, och som finns att ta del av på HS Krafts hemsida, bli maximalt upp till 205 meter höga vardera – en höjd som om den blir verklighet skulle placera kraftverken bland de allra högsta i landet.

Effekten på vindkraftverken är tänkt att vara maximalt 3,5 megawatt per kraftverk. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen ligger närmsta bostad omkring 700 meter från de planerade vindkraftverken, och den aktuella platsen ligger inom ett område som enligt Tomelilla kommuns plan för vindbruk pekas ut som utredningsområde, det vill säga ett område där vindkraft är tänkbar men kräver noggrann utredning.

Samråd

Nu har Högestad & Christinehof och HS Kraft annonserat om att man ska hålla ett samrådsmöte om planerna på vindkraft i Tjörneröd. Mötet äger rum den 11 juni i Andrarums församlingshem, mellan klockan 16 och 20. Vid mötet kommer, förutom representanter från företagen, också experter på fåglar och naturvärden samt ljudpåverkan att vara på plats, enligt vad som uppges i annonsen.

Högestad & Christinehof berättade tidigare i år också att man utredde möjligheter till vindkraft på tre olika ställen, förutom Tjörneröd också i ett område söder om Högestad, och ett nytillkommet område vid Brostorp i Vallarumstrakten i Sjöbo kommun.

Enligt HS Krafts hemsida är det nu bara Tjörneröd och Brostorp som är aktuella för vindkraftplaner – området söder om Högestad nämns inte. För de två områdena tänker sig företagen omkring sju vindkraftverk totalt.

Det nu aktuella samrådsmötet i Andrarum gäller enbart Tjörneröd.