Planer på mineralgruvor möts med tvekan

Tomelilla Artikeln publicerades

Planerna på mineraljakt möts med tvekan och oro. YA kunde i går avslöja att ett Göteborgsföretag har planer på leta efter mineraler på Österlen. Vid tidigare tillfällen har motståndet varit kompakt.

-Det påminner om planerna på att bryta zink i början på 1990-talet, tycker Göran Gustafsson från Naturskyddsföreningen.

Han har varit med flera gånger tidigare och stått på barrikaderna när det varit aktuellt att exploatera Tomelilla och Österlen. På 1970 var det uran i alunskiffer och senast var det gas som väckte starka känslor när storföretaget Shell ville borra.

Göran Gustafsson tycker att det är för stora risker med mineralbrytning och hanteringen när mineralerna ska processas fram.

-Det blir en del läskiga rester, säger han. Det finns risk att grundvatten förorenas. Det har visat sig svårt att ta om hand lakvatten och giftrester från processandet.

Han nämner södra Spanien som ett exempel där en damm brast vid en zinkgruva och rann ut i ett känsligt naturområde.

Det är Göteborgsföretaget Vanguard minerals som överväger att söka tillstånd hos Bergstaten för att muta in ett stort område vid Tunbyholm. Gör man det och får ja kan man sedan under tre år leta mineraler där. Innan företaget går vidare till en gruvbrytning.

-Man söker sällsynta och värdefulla mineraler, säger Göran Gustafsson. Gruvindustrin i hela världen har ögonen på Sverige eftersom våra regler och lagar är fördelaktiga.

Han tycker inte att företagets parallell mellan södra och norra Sverige håller som förklaring till inställningen när det gäller gruvdrift är olika.

-Här nere finns flera näringar som jordbruket till exempel. Däruppe är det inte riktigt på samma sätt.

Göran Gustafsson tror att Tomelillas politiker har klart för sig att det finns avigsidor med gruvdrift.

YA sökte kommunalråden utan framgång. Enligt uppgift är de ute på en resa till Turkiet.

Oppositionsrådet Leif Sandberg (C) är mycket tydlig med vad han och hans parti står när det gäller gruvdrift.

-Vår grundinställning är försiktig och negativ till gruvdrift av två skäl. Det är risk för läckage till grundvattnet och Skåne är för tättbebyggt.

Han tycker inte att landskapet och gruvdrift passar ihop, med tanke på att Österlen marknadsförs som en vacker och naturlig bygd.

-När det gäller jobben så tror jag att turism och jordbruk skapar fler arbetstillfällen.