Projekt ska göra leden gulare

Tomelilla Artikeln publicerades

Nya stättor, bättre skyltning och kartor – det är några av de många förbättringar som ska genomföras på "gula leden" mellan Haväng och Alunbruket – om allt klaffar för Brösarps byagilles nya Leaderprojekt.

Vart femte år går det internationella vandrareventet Eurorando med många tusen deltagare av stapeln. Och när det är dags nästa gång år 2016 är det i Skåne det hela ska äga rum – med fokus på Skåneleden.

Men Skåneleden, där en sträcka löper längs norra sidan av Verkeåns dalgång, är inte den enda leden i trakten.

På den södra sidan av dalen, förbi Brösarps backar och genom själva Brösarp, löper "gula leden" – 20 kilometer från Haväng ute vid kusten till Alunbruket nära Christinehof. Men leden är nersliten, med flagnade markeringar, och stättor och broar som på många håll sett bättre dagar.

Nytt projekt

Och för att göra leden finare och mer vandrarvänlig beslutade sig Brösarps Byagille i fjor för att ansöka om ett nytt Leaderprojekt, Backaleden – det förra, "Brösarp med naturen som lockbete" avslutas till årsskiftet.

- Vi som bor här måste själva ta ansvar för att det ska hända något. Och så har vi roligt tillsammans när vi hjälps åt, säger Gunbritt Johansson från Brösarps byagille, som är ekonomiskt ansvarig för projektet.

Och nu har man beviljats nästan 140 000 kronor att användas under nästa år.

Man ska röja sly längs leden, sätta upp 20 helt nya stättor, sätta ut och måla ett stort antal ledmarkeringar, och förbättra skyltning och kartor, berättar Gunbritt Johansson från Brösaps byagille som är ekonomiskt ansvarig för projektet.

Lättare kombinera leder

Projektet ska göra leden ännu mer attraktiv för vandrare:

- En fördel med leden här är att den är lätt att kombinera med Skåneleden och de andra lederna i trakten till lagom långa rundor, man behöver inte alls gå hela sträckan. Och med bra kartor och avståndsangivelser blir det ännu lättare, säger Gunbritt Johansson.

Projektledare krävs

En hel del frivilliga arbetskrafter har redan anmält sitt intresse – men det finns plats för fler.

Den kanske största nöten att knäcka nu är att hitta någon som på ideell basis kan vara projektledare.

En projektledare är nämligen en förutsättning för att man ska ha rätt till bidragspengarna, berättar Gunbritt Johansson.