Regeringen: Inte rätt sänka till 80 på väg 19

Ystad/Tomelilla/Kristianstad Artikeln publicerades
Så här såg det ut på väg 19 i höjd med Tosselilla före hastighetsändringen i fjor – och så kan det snart se ut igen, efter att regeringen upphävt Trafikverkets beslut om 80-gräns.
Foto: Sprisse Nilsson
Så här såg det ut på väg 19 i höjd med Tosselilla före hastighetsändringen i fjor – och så kan det snart se ut igen, efter att regeringen upphävt Trafikverkets beslut om 80-gräns.

När Trafikverket i fjor sänkte från 90 till 80 kilometer i timmen på väg 19 genom östra Skåne mötte det protester och beslutet överklagades. Nu upphäver regeringen Trafikverkets beslut. ”Det är fantastiskt – det kan vara lönt att överklaga”, säger regionpolitikern Birte Sandberg (C).

I oktober i fjor sänkte Trafikverket hastighetsgränserna på stora delar av väg 19, från Ystad i söder till Broby i norr.

Motiveringen från Trafikverkets sida var främst nollvisionen om antalet döda och svårt skadade i trafiken – och från myndighetens sida konstaterade man att en sänkning av farten var nödvändig, samtidigt som det inte inom överskådlig tid fanns resurser till att istället göra vägen mer trafiksäker.

Beslutet mötte protester från politiker i både Kristianstad, Tomelilla och Ystads kommuner. Tomelilla kommun – där i princip hela väg 19 genom kommunen berördes – överklagade, liksom de borgerliga politikerna i Allians för Skåne (C, M, L och KD) med Birte Sandberg (C), gruppledare i C i regionen som initiativtagare.

Kommunens överklagande ansågs, efter olika turer, ha kommit för sent in till Trafikverket. Men Allians i Skånes överklagande har nu behandlats hos regeringens näringsdepartement.

Och regeringens beslut är att Trafikverkets beslut upphävs. Ärendet lämnas tillbaka till Trafikverket ”för erforderliga åtgärder”.

I sin motivering till beslutet förklarar infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) att ”området runt väg 19 i Skåne län har en expansiv näringslivsutveckling varför tillgängligheten och framkomligheten har stor betydelse”.

Raksträckan norr om Tomelilla är en av sträckorna där många i likhet med Birte Sandberg undrat över 80-gränsen. Bilden är från i fjor strax före Trafikverkets beslut om 80-gräns.
Foto: Ulrika Wangel
Raksträckan norr om Tomelilla är en av sträckorna där många i likhet med Birte Sandberg undrat över 80-gränsen. Bilden är från i fjor strax före Trafikverkets beslut om 80-gräns.

Hastighetsbegränsningen till 80 påverkar detta, och därför finns det enligt ministern inte anledning att göra en sänkning innan man uttömt möjligheter till trafiksäkerhetsåtgärder – i praktiken ett underbetyg till Trafikverkets hållning att bristen på pengar gör att man kan sänka farten så länge.

Regionpolitikern Birte Sandberg är mäkta glad över beskedet:

– Det är fantastiskt, det kan vara lönt att överklaga ibland!

Hon ser det som mycket positivt att regeringen i beslutet också poängterar väg 19:s betydelse för utvecklingen i området vad gäller näringsliv och kommunikation – både allmän och privat:

– Väg 19 är östra Skånes motorväg. Och det känns bra att man kanske också ser till hur vägen ser ut i praktiken – det finns andra vägar som är farligare. En hel väg ska ju inte behöva straffas för att det finns sträckor på den som behöver åtgärdas, säger Birte Sandberg.