”Rena rådhusturismen”

Tomelilla Artikeln publicerades

Frågan om Alanyasamarbetet kommer inte att tas upp i kommunfullmäktige – enbart i kommunstyrelsen. Det upprör Leif Sandberg (C) som liksom tidigare är starkt kritisk mot hela projektet: – Det är lite för mycket Svinarpstouch över det här!

Kommunens avsiktsförklaring om samarbete med Alanya i Turkiet kommer inte att tas upp för godkännande i kommunfullmäktige. Det blir enbart den betydligt mindre skaran politiker i kommunstyrelsen som tar beslutet, vid sammanträdet den 15 november.

– Det behöver vi inte göra när det bara handlar om en avsiktsförklaring, det hade varit en annan sak om det var ett riktigt vänortsavtal. Men i det här fallet räcker det att kommunstyrelsen tar det, säger Torgny Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande och initiativtagare till Alanyasamarbetet.

Det uttalandet förvånar Leif Sandberg (C).

Frågan borde lyfts

Han ville redan när frågan om Alanyaresan var uppe för ställningstagande i augusti att frågan skulle lyftas till kommunfullmäktige, istället för att avgöras i kommunstyrelsen.

– Det var något som Torgny Larsson utfäste när det här var uppe i augusti – att det skulle upp i kommunfullmäktige när man väl hade varit nere i Turkiet och hade något mer konkret.

Leif Sandberg tycker inte att argumentet att det bara rör sig om en avsiktsförklaring håller riktigt.

– Om kommunen ska involveras i ett SIDA-projekt i ett utomeuropeiskt land – då har jag svårt att se att det inte skulle vara precis den sortens principiella beslut som kommunfullmäktige ska fatta. Saken är väl att Torgny nog skulle ha svårt att få igenom det här i fullmäktige, majoriteten där är nog inte lika enad, säger Leif Sandberg.

Som han ser på det verkar Turkietsamarbetet mer handla om det han kallar ”rådhusturism” – samtidigt som fokus för politikerna och tjänstemännen i det aktuella ekonomiska läget borde ligga på budgetarbetet.

Svinarpstouch

– Det är lite för mycket Svinarpstouch över det här! Gubbar som åker och skakar hand med gubbar. När budgetarbetet skjuts fram för sånt här – då blir jag bekymrad, säger Leif Sandberg med hänvisning till den satiriska tv-serien Starke man häromåret.

Samtidigt poängterar Leif Sandberg att han inte är emot alla sorters utbyten och studiebesök för tjänstemän och politiker i kommunen.

– Hade vi haft ett stort överskott och en välskött kommun så hade det väl varit en annan situation. Även om jag tycker det är tveksamt rent allmänt att SIDA-pengar skulle användas för rådhusturism så är det ju inte fel att politiker och tjänstemän får se något nytt, de ska ju inte ha kommunarrest – men jag skulle nog vara skeptisk till Turkietsamarbete ändå.