Reservation även den här gången

Tomelilla Artikeln publicerades

Liksom tidigare när Turkiet- frågan varit uppe reserverade sig (C) när kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen föreslog att avsiktsförklaringen ska godkännas.

Argument han tar upp i reservationen är, utöver vad som nämnts om tidsåtgången för tjänstemän och politiker, bland annat bristerna i den turkiska demokratin, som gör att landet fortfarande är långt från EU-medlemskap.

– Fokus för SIDA-projekt av den här typen är ju just demokratifrågorna, säger Leif Sandberg.

Och själva oenigheten om samarbetet är i sig själv ytterligare ett skäl att avstå, påpekar han i reservationen.

”Ett samarbete mellan Tomelilla kommun och Alanya City i Turkiet är ett åtagande som jag bedömer att de politiska partierna bör långsiktigt vara överens om för att det skall komma i fråga. Vi är tydligt inte överens”, lyder formuleringen i reservationen.