Så vill partierna hantera skadegörelsen och buslivet i kommunen

Tomelilla Artikeln publicerades

Skadegörelse, stök och busliv har varit ett omdiskuterat ämne i Tomelilla kommun i sommar. Partierna har olika tankar om vad som krävs för att hantera problemen.

Sara Anheden (S)
Foto: Jenni Dahlgren
Sara Anheden (S)

Socialdemokraterna, Sara Anheden:

– Med en trygg skola förskola, en meningsfull fritid och möjlighet till arbete, är vi övertygade om att skadegörelsen minskar i Tomelilla.

 

Per Gustafsson (SD)
Foto: Mark Hanlon
Per Gustafsson (SD)

Sverigedemokraterna, Per Gustafsson:

– SD har budgeterat för två väktartjänster, i samarbete med fältassistenterna, plus övervakningskameror på utsatta ställen.

 

Leif Sandberg (C)
Foto: Ulrika Wangel
Leif Sandberg (C)

Centerpartiet, Leif Sandberg:

– Fältare och trygghetsvärdar. Förebyggande samverkan med föräldrar och föreningar, ökad belysning och insyn runt skolor. Kameraövervakning.

 

Per-Martin Svensson (M)
Foto: Ulrika Wangel
Per-Martin Svensson (M)

Moderaterna, Per-Martin Svensson:

– Samhället och anhöriga måste ta tag i skadegörarna och tidigt hindra att yngre följer beteendet. Nolltolerans för dessa aktiviteter! Inga fler utredningar.

 

Mikael Holmberg (MP)
Foto: Jenni Dahlgren
Mikael Holmberg (MP)

Miljöpartiet, Mikael Holmberg:

– Utöka samarbete med föreningsliv och utveckla kulturskolan för att skapa meningsfulla aktiviteter. Forum för möten över generationer.

 

Mona Nihlén (V)
Foto: privat
Mona Nihlén (V)

Vänsterpartiet, Mona Nihlén:

– Tidiga insatser med täta kontakter BVC-förskola-skola. Mer stöd till föreningslivet. Vuxna ute, ökad nattvandring, motorgård för intresserade.

 

Carina Persson (L)
Foto: Ulrika Wangel
Carina Persson (L)

Liberalerna, Carina Persson:

– Kortsiktigt med vuxna i rörelse, poliser, väktare och kameror. Långsiktigt med mer flera sociala insatser från kommunens sida.

 

Egon Hansson (SPI Välfärden)
Foto: Ulrika Wangel
Egon Hansson (SPI Välfärden)

SPI Välfärden, Egon Hansson:

– Kan vi inte få fler poliser till kommunen så måste vi anlita vaktbolag.

 

Bo Herou (KD)
Foto: Ulrika Wangel
Bo Herou (KD)

Kristdemokraterna, Bo Herou:

– Föräldrautbildning för att visa på föräldrars ansvar. Synlig och närvarande polis och vuxna, framför allt på kvällstid.