Saneringsarbete avslutat vid före detta mack

Tomelilla Artikeln publicerades

Föroreningarna från den nerlagda bensinmacken i Spjutstorp utgör inte längre någon miljörisk. Det anser Spimfab, Svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond, som därför avslutar sitt saneringsarbete.

I våras schaktades 521 ton oljeskadad jord bort från fastigheten där det tidigare legat en bensinmack. Man lämnade dock kvar förorenad jord i en schaktvägg in mot en byggnad och en häck, samt i en schaktbotten.

Man har därför tagit prover på grundvattnet och även tagit prover på luften i det garage som finns på fastigheten. Företaget som genomfört provtagningarna har dock kommit fram till att man inte behöver sanera ytterligare.