Scandivanadium: ”Tar nästa steg mot att provborra”

Tomelilla Artikeln publicerades
Foto: Anette Sjöstrand

Nu i veckan ska Scandivanadium lämna in anmälningar enligt miljöbalken för sammanlagt 15 borrhål i Tomelilla och Hörby kommuner, uppger företaget i ett pressmeddelande. Under onsdagen kom ansökan för tre borrhål vid Bontofta in till miljöförbundet.

Det var i mitten av november som Scandivanadiums planer på provborrningar efter främst vanadin i sydöstra Skåne drabbades av ett bakslag.

Länsstyrelsen beslutade då att avvisa de samrådsanmälningar som företaget hade skickat in om arbetsplanerna för provborrningen.

Detta efter att länsstyrelsen förklarat att man tolkar den gällande lagstiftningen som att all djupborrning, även då det finns ett undersökningstillstånd från Bergsstaten, ska prövas av kommuner eller miljöförbund innan det kan bli aktuellt att borra.

Det innebar för Scandivanadiums del att man blev tvungen att också låta ta fram anmälningar om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens föreskrifter om de planerade provborrningarna. Företaget har nu anlitat det internationellt verksamma konsultföretaget Golder Associates AB för att ta fram anmälningarna till miljöförbund/kommuner.

Och under onsdagen lämnades en ansökan in om miljöfarlig verksamhet för provborrning i det så kallade Fågeltoftaområdet, väster om väg 19 mot Bontofta nordväst om Bondrum.

Den första anmälningen som Scandivanadium lämnat in i veckan gäller provborrningar nordväst om Bondrum.
Foto: Ulrika Wangel
Den första anmälningen som Scandivanadium lämnat in i veckan gäller provborrningar nordväst om Bondrum.

Där handlar det om tre platser där företaget vill borra omkring 80 men maximalt 125 meter djupa hål – enligt handlingarna samma platser som var aktuella i samrådshandlingarna till arbetsplanen i höstas.

Scandivanadium gick också under onsdagen ut med ett pressmeddelande om att företaget nu i veckan kommer att lämna in handlingar för totalt 15 borrhål – inte bara i Tomelilla utan också i Hörby kommun.

I Tomelilla handlar det enligt pressmeddelandet utöver Fågeltoftaområdet också om borrningar i det så kallade Killerödsområdet – kring Onslunda och Spjutstorp. Där är de berörda markägarna, som YA berättat, starkt emot borrplanerna.