Simhallen rensas från gifter

Tomelilla Artikeln publicerades

Innan det nya ska byggas måste det gamla rivas ner. Nu har renoveringen av simhallen börjat. Första steget är att rensa bort all PCB.

PCB förbjöds redan på 70-talet efter att fram till dess bland annat ha använts i olika byggmaterial. I simhallen i Tomelilla finns detta miljöfarliga, svårnedbrytbara och cancerframkallande ämne i den fogmassa som sitter i trapporna och bassängen. För att underlätta resten av renoveringen inleds hela projektet med en PCB-sanering, som drog i gång i förra veckan.

Byggdammet är mycket farligt att andas in. Så säkerhetsåtgärderna är rigorösa. Jerker Olsson från Fogentreprenörerna AB är insvept i heltäckande skyddsmundering med mask för ansiktet.

Under arbetets gång är det strikt förbjudet för andra att vistas i lokalen. Det borttagna materialet förvaras i en låst container.

- När vi är färdiga körs det till en samlingsplats i Malmö, som bränner det åt oss, säger Jerker Olsson.

Rivning tar vid

Peter Svensson, kommunens projektledare för simhallsbygget, är glad över att projektet efter många om och men äntligen är i gång.

När saneringen är klar tar rivningen av innandömet vid. Allt kakel i bassängen ska till exempel tas bort. Det sköts av den rivningsfirma som huvudentreprenören PEAB har anlitat.

- Vi vill göra så mycket som möjligt under sommaren, när det inte är så mycket folk här uppe, säger Peter Svensson.

Medfaren

Läktaren längs ena långsidan hör till de saker som ryker i samband med ombyggnaden. Dels är den rejält medfaren. Dels är den i vägen för det nya ventilationssystemet.

- Den bästa lösningen är att plocka bort den. Tidigare har vi inte haft påluft på de smala fönstren ovanför läktaren, men i den nya simhallen blir det ett helt annat klimat som kräver en bättre luftgenomföring, säger Peter Svensson.

Filmat rör

En ny läktare med kafé byggs längs den andra långsidan och ena kortsidan. Däremot behövs det inte dras nya rörledningar. En mindre del av golvet har brutits upp för att komma åt att filma inuti ledningarna, berättar Peter Svensson.

- Filmerna visar att det är fullt möjligt att relina de befintliga rören. Det är ju skönt. Då slipper vi bryta upp hela golvet. Det hade dragit med sig stora kostnader.

Simhallen ska stå klar att återinvigas hösten 2015.