Skatteböter för felaktiga uppgifter i momsredovisning

Tomelilla

Företaget har lämnat in felaktiga uppgifter på drygt 108 000 kronor och får därför ett skattetillägg på drygt 20 000 kronor

En företagare i Tomelilla kommun har fått backning från Skatteverket i sin momsredovisning. Företaget har lämnat in felaktiga uppgifter på drygt 108 000 kronor och skatteverket anser att det skett genom oaktsamhet eller med uppsåt att undanhålla skatt.

Därför måste företaget förutom att korrigera det felaktigt inbetalda beloppet betala in drygt 20 000 kronor i avgift eller så kallade skatteböter.