Skilja på privat och personligt

Tomelilla Artikeln publicerades

Skolverket manar till försiktighet när så unga som elever i årskurs åtta ska skriva om privata upplevelser om sex. Det är bättre att låta eleverna ställa frågorna.

Enligt myndigheten finns en allmän regel att elever inte ska behöva skriva om egna sexuella erfarenheter.

– Jag tycker att det är för privat, och det ställs oerhörda krav på en 14-åring som kanske mest längtar efter att få kyssa en kille, säger Agneta Nilsson som är undervisningsråd på Skolverket.

Agneta Nilsson menar att det är skillnad på att vara personlig och privat.

– Det gäller ju en lärare också som skulle kunna berätta om sin egen första sexupplevelse, men inte om det senaste samlaget inför en klass.

De flesta elever i årskurs åtta har heller inte haft sin sexdebut ännu.

– Genomsnittsåldern är 16 år och så har det varit ganska länge, säger Agneta Nilsson.

Samtidigt är det upp till varje lärare att bestämma, särskilt om det ges olika alternativ i en uppgift.

– Jag tycker att det är lite knepigt för det hade varit annorlunda om det gällt en gymnasieklass. Det här kan vara en väldigt känslig fråga och det kan till exempel finnas olika läggningar bland eleverna.

Enligt undervisningsrådet är det ändå glädjande att läraren ser möjligheten att i ämnet svenska beröra frågor som rör sexualitet och relationer. Särskilt eftersom svenskämnet bär på så många olika möjligheter att ta upp frågor som rör sexualitet och relationer.

– Man kan ju skriva en personlig betraktelse utifrån den rika skönlitteratur som finns samtidigt som man kan analysera hur media i dag skildrar sexualitet och relationer.

Om man i stället utgår från elevernas frågor så blir det till exempel aldrig fråga om ett övertramp, tror Agneta Nilsson.

– Då blir det mindre privat och att samla eleverna i mindre grupper för att diskutera ämnet är också bra.

Sex och samlevnad är enligt läroplanen ett kunskapsområde som ska tas upp i flera olika ämnen.

– Genom elevernas frågor blir det mer konkret.

Jenni Dahlgren