Träff för att göra väg 11 säkrare

Tomelilla Artikeln publicerades
Väg 11 ska bli mer trafiksäker.
Foto: YA
Väg 11 ska bli mer trafiksäker.

Väg 11 mellan Anklam och Tomelilla är olycksdrabbad med många singelolyckor. Därför planerar Trafikverket att bygga om den till en 2+1-väg med mötesseparering för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

För att kunna gå och cykla säkert har Trafikverket också planer på att bygga en cykelväg mellan Ramsåsa och Svampakorset.

Eftersom man håller på att ta fram en vägplan bjuder man nu in intresserade till samrådsmöten, för att få mer information om projektet och lämna synpunkter.

På måndag 18 juni behandlas Röddinge byaväg 39-9, Röddinge (Gamla skolan), klockan 18-20. Och på dagen efter Malmövägen 41, Tomelilla (folkhögskolan), samma tid.

Projektledare är Eva Kühl.