Två kurser startas för föräldrar

Tomelilla Artikeln publicerades

Nu finns det möjlighet att lära sig mer om föräldraskapet eller hur man på bästa sätt hanterar skilsmässan genom barnens perspektiv.

Snart startar kommunen inte mindre än två kurser för föräldrar. I den första kursen, där man vänder sig till föräldrar för barn i förskoleåldern, träffas man under parollen "Jag kan - ett nytt sätt att tänka och göra!". Med fem kurstillfällen och fem olika teman.

Kursen är på två timmar vid varje tillfälle och utbildningen handlar bland annat om hur man kan förstärka och berömma önskat beteende, hur man gör vid det motsatta och hur man lär barnet nya färdigheter. Men det handlar också om att samarbete med andra vuxna och frågeställningar runt bestraffningsmetoder.

Ledare är Ulla Winza och Mette Olsson och den första kursen startar den 15 april klockan 18. De andra fyra tillfällena är den 22 och 29 april samt den 6 och 11 maj.

– Vi höll kursen för första gången i höstas och vi hade 16 personer som mest. Det centrala är strategier hur man kan ge positiv feedback, det vill säga förstärka det man vill se mer av, och sluta straffa sina barn eftersom det bara är en kortsiktig lösning och som inte är särkilt effektivt, säger Ulla Winza, enhetschef på Resursenheten Balder i Tomelilla kommun.

Hon säger att man märkt av att det finns ett behov av att lära sig mer, även genom andra föräldrars erfarenheter.

– Det kan ju röra sig om ganska vanliga saker och barn hamnar också i svårigheter där det är bra för föräldrarna att ha verktyg

I april startas också kursen "Barn i föräldrars fokus" (Biff) för tredje gången. Då handlar det istället om tre tillfällen i vardera gruppen: skilda eller på väg att skiljas och pappor och mammor i varsin grupp.

– Det centrala innehållet i kursen är vikten av att behålla barnen och barnens behov i fokus om än föräldrar ligger i skilsmässa eller har separerat med alla de svårigheter och konflikter som kan komma i kölvattnet, säger Ulla Winza.

För Biff-kursen är Isabella Bengtsson och Andreas Göransson är ledare och för att anmäla sig till kurserna kan man mejla till: ulla.winza@tomelilla.se alternativt mette.olsson@tomelilla.se.