Tvist om mångmiljonarv till rätten

Tomelilla Artikeln publicerades

Allmänna arvsfonden menar att testamentet efter mannen från Tomelilla kommun är felaktigt upprättat.

I dag inleds den fem dagar långa förhandlingen tingsrätten.

Vid bouppteckningen uppgick mannens tillgångar till nära 10 miljoner kronor. Allmänna arvsfonden är legal arvinge men enligt mannens testamente ska all kvarlåtenskap tillfalla en avlägsen släkting.

Släktingens föräldrar har bott granne med den avlidne mannen och dennes bror och han uppger att han under lång tid har umgåtts med de båda bröderna.

Bröderna ska tidigt ha pratat om att han skulle få ärva dem och redan 2005 ville den då levande brodern skriva ett testamente. Dock var det inte förrän fem år senare, när mannen bodde på demensboende, som testamentet till slut upprättades och skrevs under.

I sin stämningsansökan skriver Allmänna arvsfonden att testamentet har upprättats "under påverkan av psykisk störning" och syftar på att mannen sedan fyra-fem år led av demens. Man menar att släktingen har missbrukat mannens oförstånd, viljesvaghet och beroende ställning.

Mannen var synskadad, varför testamentets innehåll redogjordes för honom muntligt. Dessutom skrevs namnteckningen med hjälp av släktingens mor som var närvarande.

Parterna är oense om mannen varit påverkad av sin demens när testamentet undertecknades. Allmänna arvsfonden påpekar att sjukdomen gradvis förvärrats och att mannen hade försetts med både förvaltare och god man.

Släktingen å sin sida hävdar att sjukdomen varit starkt skiftande och att mannen växlade mellan att vara frånvarande och klar.