Efter protesterna – avtal om vatten snart påskrivet

Ortsdatering Artikeln publicerades
STOCKHOLM 2014-04-01Dricksvatten.
Foto: Hasse Holmberg / TT
STOCKHOLM 2014-04-01Dricksvatten.

I flera år har frågan om hur avtalet mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner om vattenleveranser från borran i Brösarp ska se ut stötts och blötts. Nu är avtalet färdigt att skrivas på.

Att Simrishamn ska köpa vatten från Tomelilla kommuns vattentäkt i Brösarp har varit bestämt sedan ett flertal år tillbaka.

Men hur det ska hanteras i praktiken – både vad gäller de ekonomiska och avtalsmässiga förhållandena, och när det gäller var vattenledningen ska dras och på vems bekostnad – det har det tagit tid att komma fram till.

Att få tillstånd för det ökade vattenuttaget från Brösarp tog också tid.

Vid flera tillfällen de senaste åren har det ryktats om att ett avtal mellan kommunerna är nära – men olika detaljer har dykt upp som har behövt förhandlas och justeras parterna emellan, berättar kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) för YA.

Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen godkände nu Tomelillapolitikerna avtalet om dricksvattenförsörjningen från Brösarp till Simrishamns kommun.

Från Simrishamnshåll är avtalet påskrivet och nu ska det bara upp till fullmäktige i Tomelilla som har sammanträde i mitten av februari.

En av frågorna som stötts och blötts men där man nu nått en lösning i avtalet är ledningsdragningen.

För några år sedan blev det protester från Brösarpshåll när det var tänkt att ledningen skulle dras tämligen centralt genom Brösarp – bland annat genom ett antal trädgårdar.

Enligt avtalet ska nu ledningen istället gå utanför centrum, först söderut mot de nya och planerade områdena Tockabjär och Brunnsviks gårdar – en sträcka där man delar på kostnaderna – och sedan vidare mot kommungränsen. På den senare sträckan ska Simrishamn stå för kostnaden fullt ut.

Och från Tomelillahåll är man också nöjda med att man till exempel fått in en klausul om att Tomelilla får prioritera sin egen vattenförsörjning i första hand, om det skulle uppstå vattenbrist i täkten.

Även om avtalet nu är klart för påskrift efter beslut i fullmäktige finns det en del som behöver lösas längre fram, säger Leif Sandberg:

– Det kommer att bli frågor om bland annat intrångsersättningar, det får man lösa efterhand.