Vindkraftverk får länstyrelsekritik

Tomelilla Artikeln publicerades

Länsstyrelsen är negativ till planerna på att bygga ytterligare ett vindkraftverk i Lunnarp. Det framgår av ett yttrande från länsstyrelsen till Tomelilla kommun.

Enligt planerna ska det byggas ett vindkraftverk lite drygt 700 meter från verket som byggdes i Lunnarp i julas. Det nya verket ska byggas på fastigheterna Lunnarp 10:2 och 10:8. Men länsstyrelsen anser att det bör tas ett samlat grepp om vindkraftsutbyggnaden i området och är bland annat av den anledningen kritisk till planerna. Av yttrandet framgår också att det är mindre än 500 meter mellan verket och tre bostäder i området. Det är alltför nära bostadsbebyggelse, enligt ett utslag i miljödomstolen. Avståndet bör vara minst 500 meter, påpekar länsstyrelsen. Vindkraftverket som byggdes i julas i Lunnarp har ännu inte börjat snurra och leverera ström. Det kan tyckas vara ironiskt. Sedan många år tillbaka finns det ett vindkraftverk som står stilla i Lunnarp. Men enligt projektören Mats Envall kommer det nybyggda vindkraftverket inom kort att kopplas in på nätet. - Vi har haft bry med Sydkraft och transformatorerna, säger han. För något år sedan var Tomelilla kommun översållat med bygglovsansökningar för vindkraft. Men nu har det lugnat ner sig, enligt Bengt Alm, stadsarkitekt. Strax före jul behandlade miljö- och byggnadsnämnden en rad ansökningar om bygglov för vindkraftverk och avslog flera ansökningar. Fortfarande är det aktuellt med ytterligare två nya verk i Everöd, i anslutning till de två verk som byggts där. Här är nämnden positiv till en etablering, men avvaktar länsstyrelsens prövning. Det finns också planer på fyra vindkraftverk i Bondrum och Bontofta. I sak har nämnden inte tagit ställning till dessa verk. I minst ett fall är inte sista ordet sagt om bygget av ett vindkraftverk. Söderslätts Vind AB i Trelleborg anser att det inte finns några hinder för att bygga ett vindkraftverk på fastigheten Tranås 13:21, nordväst om Skåne Tranås och har överklagat miljö- och byggnadsnämndens avslag.