TT-Ekonomi

Arla ska spara över fyra miljarder

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Mejerikoncernen Arla ska spara 3 miljarder danska kronor - motsvarande cirka 4,2 miljarder svenska kronor - fram till 2020. Nedskärningarna kommer efter en tid då mejerijätten varit hård pressad av nederländska konkurrenten RCF samtidigt som Arla drabbats av en ofördelaktig valutakurs.(TT)

Mejerikoncernen Arla ska spara 3 miljarder danska kronor - motsvarande cirka 4,2 miljarder svenska kronor - fram till 2020. Nedskärningarna kommer efter en tid då mejerijätten varit hård pressad av nederländska konkurrenten RCF samtidigt som Arla drabbats av en ofördelaktig valutakurs.

Sparplanen lades fram internt inom koncernen i mars. Det är oklart hur många av dagens totalt 19 000 anställda som kommer att beröras.

– Men det är helt klart, att vi är färre på Arla om tre år, säger Arlas vd Peder Tuborgh till tidningen Børsen.

I sparplanen ingår också kraftiga nedskärningar av rese- och mötesaktiviteter, marknadsföring och konsult- och utvecklingskostnader. Också anställningsstopp införs.

Under fjolåret omsatte koncernen omkring 80 miljarder danska kronor. Av de kommande besparingarna beräknar Arla att 2,2 miljarder ska gå tillbaka till ägarna, mjölkbönderna, via mjölkpriset.

Arla har verksamhet i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Antalet medarbetare i Sverige var drygt 3 000 förra året.