TT-Ekonomi

Börsböter för Oscar Properties

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Bostadsbyggaren Oscar Properties bröt mot Stockholmsbörsens regelverk när bolaget dröjde med att ge information om att styrelseordföranden hade frihetsberövats misstänkt för grovt insiderbrott i september i fjol.(TT)

Bostadsbyggaren Oscar Properties bröt mot Stockholmsbörsens regelverk när bolaget dröjde med att ge information om att styrelseordföranden hade frihetsberövats misstänkt för grovt insiderbrott i september i fjol.

Dessutom bedömer disciplinnämnden att Oscar Properties inte tillräckligt fullständigt angett skäl till justerade prognoser den 23 oktober i fjol.

Börsens disciplinnämnd har mot bakgrund av detta meddelat Oscar Properties ett vite på två årsavgifter vilket motsvarar 410 000 kronor.

"Disciplinnämnden ser särskilt allvarligt på överträdelserna med hänsyn taget till att bolaget nyligen erhållit kritik från disciplinnämnden för bristande informationsgivning i ett tidigare ärende", skriver Stockholmsbörsen i ett pressmeddelande.