TT-Feature

Fler köpte digitala böcker 2017

TT-Feature Artikeln publicerades

Bokförsäljningen fortsatte att öka under 2017. Men trots att antalet sålda digitala exemplar ökade med 120 procent ökade intäkterna med mer blygsamma 40 procent, visar ny statistik.(TT)

Förlagen tjänar mindre pengar på försäljning av de digitala formaten än på traditionella böcker, uppger Svenska Förläggareföreningen, som har tagit fram de nya försäljningssiffrorna.

"Förlagens ekonomi påverkas starkt av formatförskjutningen från tryckta böcker till digitala. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen, så även om antalet sålda exemplar ökar - vilket förstås är glädjande - så ökar inte intäkterna i samma utsträckning", säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, i ett pressmeddelande.

Försäljningen av digitala bokformat, både gamla och nya titlar, domineras helt av strömmade ljudböcker och prenumerationstjänster.

Barn och ungdomsböcker ökade rejält, främst i det digitala ljudboksformatet. Där har försäljningen fördubblats sedan 2016.

Förlagens försäljning till fysiska bokhandlare minskade under året med 6 procent, medan försäljningen till bokhandlare på nätet ökade med 9 procent.

Statistiken omfattar bara de förlag som är med i Svenska Förläggareföreningen.