TT-Feature

Övergreppsanklagelser skär Akademien i bitar

TT-Feature Artikeln publicerades

Det ska ha pågått i åratal - men började krackelera först när 18 kvinnor i höstas berättade om sexuella trakasserier och övergrepp av en man med nära band till Svenska Akademien.(TT)

Det var i samband med metoo-uppropen som kvinnorna berättade för Dagens Nyheter om mannen, som sedan kom att kallas kulturprofilen i medierna. Med tanke på hans nära band till den internationellt mest kända svenska kulturinstitutionen började det skaka i Svenska Akademiens själva grundfundament.

När tidningen sedan rapporterade att mannen också pratat bredvid munnen om kommande Nobelpristagare brast det för Peter Englund:

– Den jäveln, utbrast den före detta ständige sekreteraren.

Indraget stöd

Hans efterträdare Sara Danius klargjorde så småningom att alla band till mannen har klippts. Hon väckte stor uppmärksamhet när hon också berättade att detta inte bara beror på medierapporterna utan också på uppgifter som nu luftades om att allehanda människor - ledamöter, ledamöters döttrar, hustrur och personal vid Akademiens kansli - "utsatts för oönskad intimitet" av honom.

Även det ekonomiska stödet till hans verksamhet drogs in, vilket också Stockholms stad gjorde - medan Statens konstråd, Musikverket och Stockholms läns landsting ska se över sin bidragsgivning.

Akademien har även beslutat att skärpa sina jävsregler - och Danius har bland annat också fått informera kungen, Akademiens höge beskyddare, om härvan.

Ekar tungt

Delar av förundersökningen mot mannen - som hela tiden förnekat brott - har nu lagts ner. Det gällde anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden 2013-2015. Några brott har preskriberats och i andra fall går det inte att bevisa vad som har hänt, enligt åklagaren. Utredningen fortsätter om de delar där misstankar om brott kvarstår.

Sedan tidigare står Kerstin Ekmans och Lotta Lotass stolar tomma av andra skäl - men nu följer alltså ledamöterna Englund, Espmark och Östergren efter.

Deras motiveringar handlar om "svek", "obskyra hänsyn", att "ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret" samt att "beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara".

Det är ord som ekar tungt mot väggarna i den allt mer glest befolkade Svenska Akademien.