TT-Inrikes

Fågelinfluensa på sommaren - ovanligt fenomen

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Vilda fåglar smittade med fågelinfluensa har hittats på flera platser i Danmark. Det är ovanligt för årstiden - influensan brukar inte överleva i Europa hela sommarsäsongen ut.(TT)

"Sjukdomen florerar under en årstid då den inte alls brukar förekomma i Danmark, så det är en speciell situation", säger Stig Mellergaard vid den danska Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande.

Fynden gjordes på Lolland i juli och på Sydsjälland i augusti och nu uppmanas de som har frigående tamfåglar att vara observanta och vidta säkerhetsåtgärder.

Dör ut

Det vanliga är annars att elakartad fågelinfluensa kommer till Europa från Sydostasien under vintern och att utbrotten sedan dör ut.

– Det här antyder att utbrottet överlever i Europa och kanske följer med till nästa säsong - att vi har det på hemmaplan så att det inte krävs en introduktion från Sydostasien, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vilda fåglar som skickas in till SVA testas alltid för fågelinfluensa. I Sverige gjordes det senaste fyndet på en havsörn som skickats in från Nyköping i juni.

Flyttfåglar

Att smittan sprids under vintern beror dels på flyttfåglar, dels på temperaturen.

– Virus överlever inte så länge när det blir varmare, säger Karl Ståhl.

Han lägger samtidigt in en brasklapp. Att fåglar med fågelinfluensa brukar hittas under vinter och vår skulle kunna bero på att vilda fåglar dör i större utsträckning på vintern när det kan vara svårt för dem att hitta mat och det är först när de är döda som prover tas.