TT-Inrikes

Forskare kräver skärpta krav för miljön

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nio forskare uppmanar riksdagen att skärpa miljölagstiftningen i en debattartikel i Dagens Nyheter. De skriver att Sveriges koldioxidbudget kommer att ha förbrukats på sex till tolv år om man fortsätter med nuvarande utsläppsnivåer.(TT)

Nio forskare uppmanar riksdagen att skärpa miljölagstiftningen i en debattartikel i Dagens Nyheter. De skriver att Sveriges koldioxidbudget kommer att ha förbrukats på sex till tolv år om man fortsätter med nuvarande utsläppsnivåer.

Forskarna vill bland annat införa en ny grundlagsregel för att förhindra utsläpp av växthusgaser och även skärpa klimatlagen. Förebild är brittiska "Climate change act" som innebär femårsplaner för utsläpp, något som motverkar att regeringar byter riktning på miljöpolitiken vid ett maktskifte och sedan skyller på varandra, skriver de nio forskarna från Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Man vill även ändra i miljöbalken och att länsstyrelserna ska kunna upphäva kommunala detaljplaner. Forskarna efterlyser en blocköverskridande överenskommelse för att politikerna ska kunna agera långsiktigt för klimatets bästa.