TT-Inrikes

Kartläggning ska minska viltolyckorna

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Hittills i år har nästa 35 000 viltolyckor rapporterats till polisen och varje år dör mellan fem och tio personer i olyckor med vilt i trafiken. Nu kartlägger Trafikverket vilka vägsträckor som behöver bli säkrare för att minska olyckorna, rapporterar Ekot.(TT)

Hittills i år har nästa 35 000 viltolyckor rapporterats till polisen och varje år dör mellan fem och tio personer i olyckor med vilt i trafiken. Nu kartlägger Trafikverket vilka vägsträckor som behöver bli säkrare för att minska olyckorna, rapporterar Ekot.

– Vår målsättning är att åtminstone på sikt halvera antalet viltolyckor, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för naturfrågor på Trafikverket.

Bland åtgärderna finns säkra passager för djuren, viltstängsel och varningssystem med skyltar som blinkar när djur finns i närheten.