TT-Inrikes

"Om kriget kommer" i ny tappning

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Efter 30 års tystnad är det dags igen. I månadsskiftet maj-juni skickas häftet "Om kriget kommer" ut i uppdaterad utgåva till de svenska hemmen, rapporterar Aftonbladet.(TT)

Efter 30 års tystnad är det dags igen. I månadsskiftet maj-juni skickas häftet "Om kriget kommer" ut i uppdaterad utgåva till de svenska hemmen, rapporterar Aftonbladet.

Foldern gavs första gången ut i början av 1940-talet, under pågående världskrig, och innehöll praktiska tips om hur man skulle agera om Sverige skulle bli indraget i kriget.

De sista upplagorna trycktes på 1980-talet. Sedan dess har säkerhetsläget i vårt närområde försämrats, samtidigt som en rad nya hot som terrorism tillkommit. Därav blir det ett bredare innehåll i den kommande broschyren.

– Då var fokus bara på krig, i dag ser samhället totalt annorlunda ut. Det finns en betydligt mer komplex hotbild med klimatförändringar, terrorattacker, pandemier och informationspåverkan. Människor behöver lära sig mer och veta hur man ska hantera det, säger Christina Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som fått regeringens uppdrag att ta fram skriften, till Aftonbladet.