TT-Inrikes

Svensk ny vicechef på Unicef

TT-Inrikes Artikeln publicerades

FN:s generalsekreterare António Guterres har utsett svenska Charlotte Petri Gornitzka till assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för Unicef. Hon kommer därmed att ingå i Unicefs ledningsgrupp, skriver regeringen i ett pressmeddelande.(TT)

FN:s generalsekreterare António Guterres har utsett svenska Charlotte Petri Gornitzka till assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för Unicef. Hon kommer därmed att ingå i Unicefs ledningsgrupp, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Charlotte Petri Gornitzka är i dag ansvarig för OECD:s biståndskommitté (DAC) där hon valdes till ordförande 2016. Hon har tidigare varit generaldirektör för Sida.

Unicef arbetar med att stärka medlemsstaternas förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot barn och vägleds av FN:s barnkonvention. Unicef är en av FN-systemets största organisationer med verksamhet i 190 länder.