TT-Ekonomi

Svenska regioner bäst i EU

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningen. Nu växer hela Sverige starkt och den bästa uppväxlingen finns i norr, hjälpt av en starkare export, enligt en Nordearapport.(TT)

Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad, andel sysselsatta av befolkningen, och som nummer två bland EU:s regioner placerar sig Västsverige. På plats tre i EU-toppen finns ytterligare en svensk region, Småland med öarna, Gotland och Öland.

– Det ser ljust ut i hela Sverige, alla regioner lyfts av den starka globala konjunkturen, säger Susanne Spector, makroanalytiker på Nordea.

Exporten drar

Den bästa uppväxlingen i ekonomisk fart finns i de regioner, norra Sverige och Mellansverige, som ligger längst bak i det svenska tillväxttåget. Det är regioner som är konjunkturkänsliga och beroende av bättre drag från omvärlden.

– Det är först nu som exporten tar fart, säger Spector.

Det har medfört att skillnaderna mellan stad och land i alla fall inte ökar längre.

Och även där, precis som i stora delar av landet, är bristen på personal stor samtidigt som det finns en stor arbetslöshet, enligt Nordeas analys.

I det tysta

Bankens rapport pekar också på att Sverige går mot en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad i hela landet. Hälften av jobben räknas i dag som högkvalificerade. För tolv år sedan var den andelen en tredjedel. Samtidigt minskar andelen enkla jobb.

"Det är en omfattande strukturomvandling i det tysta som syns i Sveriges alla landsdelar", skriver Susanne Spector i rapporten.

När det gäller BNP-tillväxten toppade Västsverige i fjol bland de svenska regionerna med en tillväxt på 4 procent. I år beräknas Mälardalen köra om med 3,3 procent i tillväxt, medan Västsverige bromsar in till 3 procent.

EU-länderna är indelade i olika regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. Sverige är, enligt detta system, indelat i åtta regioner. Nordeas indelning bygger på sex regioner.