TT-Utrikes

Bakgrund: Trumps order om inreseförbud

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder - Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen - i 90 dygn.(TT)

Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder - Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen - i 90 dygn.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" (kristna, enligt Trump själv) skulle prioriteras. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare. Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA och ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för "extrem granskning" av människor från de utpekade länderna.

Omfattande protester

Beslutet ledde till omfattande protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av en federal domare i Seattle.

Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande dekret. Det presenterades den 6 mars. I den nya skrivningen var Irak undantaget från förbudslistan och undantag gjordes också för människor som redan har giltiga visum och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också.

Äkta koppling

Den nya ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades tillfälligt av domstolar i Hawaii och Maryland. Justitiedepartementet vände sig till Högsta domstolen för att häva stoppet. Den 26 juni meddelade HD att man ska ta upp fallet i höst. Tills dess skulle presidentordern gälla, men enbart för personer som inte kan påvisa en "äkta koppling" till USA.

Den 25 september - samtidigt som den gällande presidentordern löpte ut - lade Trumpregeringen fram ett kungörande om ett nytt, icke tidsbegränsat inreseförbud som ska träda i kraft den 18 oktober. Nordkorea, Tchad och Venezuela lades till listan medan Sudan slopades. Reglerna är olika hårda för olika länder, enligt skrivningen.

Källa: Amerikanska medier